Back to Top

Hotelski smeštaj

Za goste koji poged smeštaja žele da se hrane u restoranu, idealno je da izaberu sobu ili apartman u nekom od hotela. Ako rezervišete apartman u nekom od hotela bićete u mogućnosti da se hranite u restoranu, ali i da sami sebi spremite obrok u kuhinji koju apartman poseduje.

Kompletna lista sa hotelima na Zlatiboru